Личный сайт писателя

Eng / Rus

Давид Важайович Данилов-Абросiмов

 •        Схильність Путіна до самодержавства не наблизить його до Рюриковичів і Романових. Для монархії він "яблучко" з іншої яблуні.
   

 • Злi й жадiбнi  приймають доброту за слабкiсть.

 • Вартовий зобов'язаний прожити щасливе життя - вiн бачив багато падаючих зiрок.

 •               Обрусевшие немецкие аристократы воевали с Германией в I мировую войну. По логике Путина им следовало бы перейти к братьям-немцам, прихватив с собой "лакомый кусок" России.

 • Претендентам на українське громадянство належить давати клятву вірності!

   

 • Якщо розумієш із віком яке коротке життя, то чому дитинство здається таким далеким?

                                     

                                                 

 •      Литератор, видящий в литературе дойную корову, сгущенного молока не получит.

 •  

  Якiсть життя люди пiдмiнюють якiстю речей.

 •                 Дiдусi й бабусi — профi у завоюваннi онукiв. Тут i прагнення затьмарити батькiв, i бажання продовжити своє "Я"...

 •     Iдеалiзацiя минулого часу — ознака старiння.

 • Усенародне обговорення й демонстрування сексу збiльшують спрагу розваг, але зменшують бажання мати нащадкiв.

Конкурс літератури

WAR IN UKRAINE

Информация

 • При использовании материалов обязательна ссылка на сайт и согласие автора.

  © Давид Данилов-Абросімов

Условия конкурса

 

ПЕРШИЙ МІЖНАРОДНИЙ ЗАГАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ ЛІТЕРАТУРНИЙ КОНКУРС

 

ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНА ПРОЗА І ПОЕЗІЯ  "WAR IN UKRAINE  —  2017"

  

 

Загальнi умови:

 

Заяви приймаються з 1 травня до 30 вересня 2017 р. у номiнацiях:

«Мала проза», «Поезiя» (українською і російською мовою).

 

Пiдбиття пiдсумкiв конкурсу: попереднiй, заочный тур. Шорт-лiст буде розмiщено на офiцiйнiй сторiнцi конкурсу, на сайтi:

 

www.danilov-abrosimov.org.ua

 

Лауреати конкурсу будуть оголошенi за результатами другого (очного) туру в жовтнi 2017 р. Мiсто проведення й нагородження - Харкiв, вул. Клочкiвска 109, ресторан європейського рiвня "Rafinad".

http://www.rafinad.kharkov.ua/

 

 

Лауреати конкурсу, якi посiли три призовi мiсця в кожнiй номiнацiї, нагороджуються почесними дипломами. Усi учасники другого туру будуть нагородженi пам’ятними дипломами. Iмена лауреатiв конкурсу оголошуються в представницькому журналi "Губернія", найкращi твори з’являться на сторiнках лiтературно-художнього журналу "ЛАВА".

 

Органїзатор i жюрi залишають за собою право не присуджувати будь-яке з трьох призових мiсць. Додадковi призи й нагороди для фiналiстiв можуть бути призначенi зацiкавленими в цьому особами та органiзацiями.

 

Умови участi в Конкурсi:

 

На конкурс можуть бути представленi лише тi твори, жанр i змiст яких вiдповiдають конкурсним номiнацiям.

Право висування творiв мають самi автори (що досягли 21-року), а також видавництва, ЗМI, громадськi органiзацiї, члени творчих спiлок письменникiв i журналістiв. Конкурсанти несуть вiдповiдальнiсть перед законом за представлення чужих лiтературних праць пiд своїм iм’ям.

 

Дозволяється висування спiвавторських творiв; в цьому випадку в заявi необхiдно вказати контактнi данi усіх спiвавторiв.

 

Не приймаються працi пiд псевдонiмами.

На конкурс не допускаються твори, якi мiстять релiгiйну пропаганду, нацiональну ненависть, заклики до вбивств i вiйськових заколотiв, а також якi мiстять ненормативну лексику й порушують авторське право.

 

Вимоги до представлених на конкурс творчих праць: перевага вiддається лiрицi (любов до Української вiтчизни, бiль i гiркота втрат, наше майбутнє, патрiотизм, Любов на фронтi, свобода вибору та особистостi).

 

Мала проза. Тематика вiльна. Обсяг творiв - до 15 000 знакiв. Одна конкурсна робота — один твiр.

 

Поезiя. Поетичнi твори будь-яких жанрiв. Тематика вiльна. Загальний обсяг представлених творiв: 100-150 рядкiв. Одна конкурсна робота — максимум три речi.

 

Твори приймаються лише як додаток в електронному виглядi (файл формату Microsoft Word, шрифт Times New Roman, розмiр шрифту 14, iнтервал мiж рядками — 1, мiж вiршами — iнтервал 2). Текст має мiстити iм’я автора й назву твору. На початку має бути зазначена номiнацiя, наприкiнцi - рiк написання речi.

 

Всi матерiали належить надсилати в електронному виглядi на e-mail:

litkonkyrswarinua@gmail.com

(або ж вiдправляти з форми даного сайту).

 

В листї повинно бути зазначено:

«Лiтературний конкурс WAR IN UKRAINE — 2017»

Лист має мiстити ТРИ додатки:

— заяву

— твори (з назвою номiнацiй перед текстами)

— фотографiю учасника

 

УВАГА!

Твори, написані в жанрах, невідповідних до номінацій, на конкурс не приймаються й не реєструються Організатором. Твори, неправильно оформлені й обсяг яких не відповідає умовам конкурсу, не реєструються й не розглядаються Організатором. Один автор може брати участь в обох номінаціях. Автори, які представляють надмірну кількість праць в одній номінації, не реєструються до участі в конкурсі. Не допускається одночасна участь однієї праці в різних конкурсах. Надіслані праці не можуть бути відкликані авторами. Організатор не вступає в дискусії з авторами; не рецензує прислані твори й не рекомендує їх видавництвам. Автори не претендують на виплату гонорару. Проїзд і проживання коштом  — учасників.

 

 

Засновник конкурсу

Давид Данилов-Абросімов

 

Iнформацiйна пiдтримка: Конгрес лiтераторiв України, Нацiональна спiлка журналістiв України, журнали "Губернія" i "ЛАВА", ресторан  "Rafinad".